Concert apéritif in Sierre

In Chateau Mercier vindt weer een concert plaats in de hal van het Chateau.
Ewa Demaugé-Bost - violon,
Aymeric Demaugé-Bost - guitare 
Ze spelen werken van de M. de Falla, M. Pasieczny, A. Pärt, C.G. Scheidler.

Toegang gratis. Na afloop rekent men op uw bijdrage!

Apéritif : Trithérapie