In 2014 zijn er 2 BBQ's georganiseerd door Ank en Jan de Looper op de BBQ-plaats in Planige.
Ze hebben de organisatie overgenomen van Kathy en Constant Nauta, die dit vele jaren voor hun rekening namen.

De weergoden waren de geplande BBQ's in de zomer van 2015 niet welgezind en moesten helaas gecanseld worden!

Komende activiteiten

22 okt 2017
11:00 - uur
Concert apéritif in Sierre
23 okt 2017
10:00 - uur
Golf
29 okt 2017
12:30 - uur
Fridaylunch
30 okt 2017
10:00 - uur
Golf
16 nov 2017
10:30 - uur
Koffieochtend in de Manor te Sierre