ALV op de BBQ-plaats in Icogne

Voorafgaand aan de BBQ wordt de ALV gehouden. (Laatste was 16 maanden geleden, vanwege de Covid-19 pandemie)
Gezien de “verruimingen”, acht het bestuur het van groot belang om deze Algemene Leden Vergadering nu te houden, daar er o.a. een bestuurswisseling op handen is.
Agenda en jaarstukken worden/zijn via mail en ‘De Schakel’ aangereikt.

Vanaf 10h00 welkom met koffie/thee en gebak op ‘Place de pique-nique La Scie Brûlee’ in Icogne.
Koffie/thee + gebak en de consumpties die tijdens de ALV en de BBQ geserveerd worden zijn voor rekening van de clubkas dus gratis!

Aanmelden voor 6 juli bij de secretaris Judith Baaij-van der Ham: secretaris@nederland-wallis.ch
Tel. +41 27 203 2230

Na aanmelding ontvangt men een deelnemerslijst en een routebeschrijving.

Datum

11 jul 2021
Expired!

Tijd

10:00
Categorie