Golf in Sion

Ook mee golf spelen op de prachtige golf van Sion? Starttijden volgen.
Neem voor donderdag 24.00 uur, contact op met de golfcoördinator.
U ontvangt tijdig uw starttijd en de namen van uw medespelers.

U heeft toch 9 juli wel gereserveerd voor het NCW golftournooi?