Nuit de Musées in Valais

In het kanton Wallis kan men zaterdagavond diverse musea  gratis bezoeken. Zie www.ndmvs.ch 
Onder de button: programma 2019, kan met kiezen: bas-central-haut Valais.
Beslist de moeite waard.