Leo de Viet

Voorzitter en eindredacteur “De Schakel”

T (027) 48 31 255
E voorzitter@nederland-wallis.ch en redactiedeschakel@nederland-wallis.ch

Judith Baaij

Secretaris

T (027) 20 32 230
E secretaris@nederland-wallis.ch

Albert van der Mark

Penningmeester

E penningmeester@nederland-wallis.ch

Jules Aarts

Bestuurslid

E julesaarts@nederland-wallis.ch

Irmgard Winia

Bestuurslid

irmgardwinia@nederland-wallis.ch

Mattie de Viet

Webmaster, activiteitencoördinator en redacteur “De Schakel”

T (027) 48 31 255
E webmaster@nederland-wallis.ch

Ineke Kloos

Social Media Contacten

Teus van Garderen

Websiteondersteuner