Het gebied van het Ober-of Boven-Wallis loopt van Sierre tot Brig. Van hieraf wordt het Rhônedal het Goms genoemd. Door het hele Boven-Wallis en Goms zijn, vooral in de zijdalen, zoals in het Lötschental, Visperterminen, het Saas- en Mattertal, kleine dorpjes met culturele pareltjes te vinden.
De Simplon (2005 m) is na de St.Bernhard de tweede alpenpas naar Italië.
Belangrijke plaatsen met een culturele waarde zijn Leuk, Raron, Brig-Naters-Glis. Waarvoor hieronder meer aandacht.

Leuk

Met z’n middeleeuws profiel ligt het niet alleen midden in de wijngaarden, maar lag het vroeger ook heel strategisch ten opzichte van het nauwe en steile, naar het noorden lopende Dala dal richting Leukerbad en de Gemmipas.
Minstens 1000 voor Chr. woonden hier Liguriërs. Na veel schermutselingen kwam Leuk in ongeveer 1140 in handen van de bisschop van Sion. Stadsrechten kreeg het in de 13de eeuw. Leuk is de oudste stad van het Wallis.
De Ringackerkapel staat net voor Leuk op een open vlakte. Vroeger is hier een ommuurd kerkhof geweest, vandaar de naam “ring-akker”. Deze kapel heeft een overweldigend interieur en wordt tot het mooiste barokgebouw van het Wallis gerekend. In de stad Leuk vindt men het slot uit de 15de eeuw, de Stephanskerk met het knekelhuis uit de 15de/16de eeuw.
De vele oude patriciërshuizen herinneren aan belangrijke families die in de politiek een rol gespeeld hebben.

Info:
www.leuk.ch
www.schlossleuk.ch

Raron

Het stamslot van het riddergeslacht Raron werd hoog op een rots boven de Rhône gebouwd.
Op de ringmuren van de burcht werd in de 16de eeuw de laat-gotische Romanuskerk gebouwd.
Op het kerkhof ligt de bekende dichter Rainer Maria Rilke begraven, die van 1921 tot 1926 bij Sierre woonde. Beneden in Raron vindt men prachtige herenhuizen uit de 16de en 17de eeuw, waarvan de eigenaren belangrijke functies bekleedden. Aan de voet van de burchtheuvel is in de rots een nieuwe kerk gebouwd, de Felsenkirche.

Info: www.raron.ch

Brig, (Naters en Glis)

Wordt ook wel de Duitse hoofdstad van het Wallis genoemd. Het heeft het belangrijkste spoor- en wegenknooppunt van het boven Wallis. Spoor en wegen leiden naar Genève, Italië, en naar het Goms, verder Zwitserland in. Ooit waren alle 3 zelfstandige gemeenten. Nu één geheel.In de 13de eeuw was Brig een internationale goederenoverslagplaats en doorgangsplaats voor reizigers van en naar Italië over de Simplonpas. In de 16de eeuw werd het “Briga dives” het rijke Brig genoemd, door de groei en bloei van handel en nijverheid.
Belangrijk is de koopman Kaspar Jodockus Stockalper geweest o.a. voor Brig.
Blikvanger in het oude stadscentrum van Brig is het Stockalperslot, dat Stockalper in de 17de eeuw voor zichzelf liet bouwen. Het oude woonhuis van zijn vader uit de 16de eeuw werd hierin geïntegreerd. Na een periode van verval is het slot na aankoop door de stad Brig gerestaureerd en doet het o.a. dienst als stadhuis.
Eind 17de eeuw liet Stockalper voor de jezuïeten, achter het slot, de Kollegiumskirche Spiritus Sanctus bouwen, met de kapel voor de heilige Antonius. Dan is er de Kloosterkerk van de Ursulinen. Al voor het Stockalperslot gebouwd werd, liet Stockalper het Ursulinenklooster bouwen.

Info:
www.brig-belalp.ch
www.gardemuseum.ch

Naters en Glis

Naters was in de 14de en 15de eeuw belangrijker dan Brig. Het was het politieke en kerkelijk centrum van veel kleine gehuchtjes, later Brig. Op het kerkplein vindt men de parochiekerk van de heilige Mauritius. Het interieur is vroeg-barok Naast de kerk staat het knekelhaus uit 1514, met achter de tralies keurig opgestapelde schedels. De pastorie en andere mooie houten huizen vindt men rondom het kerkplein.
In Glis vindt men de Maria Hemelvaartkerk. Deze kerk is één van de beroemdste en oudste pelgrimskerken van het Wallis.

Info:
www.naters.ch
www.brig-glis.ch
www.simplon.ch

Muziekdorp Ernen

In het prachtige Goms, zoals het Boven-Wallis ook genoemd wordt, ligt het bergdorp Ernen. Dit wordt het “muziekdorp” genoemd. In 1974 heeft György Sebök het eerste Muziekfestival in het dorp georganiseerd. Zijn doel was een muziekfestival te organiseren voor cultuur- en natuurliefhebbers ver weg van “glamour en stars en hectiek”. Het hele jaar door vinden in “het mooiste dorp in 2020 verkozen Ernen” concerten plaats.
Vanaf 30 juni tot eind augustus vibreert het dorp van de vele concerten in diverse klassieke genres.

Info: www.musikdorf.ch

Komende evenementen

Geen evenementen gevonden!